EQ vs IQ

EQ vs IQ Dalam setiap percakapan dengan seseorang, pernahkah Anda memulai dengan pertanyaan “Mas/ Mba/ Pak/ Bu/ Sapaan lainnya guna menghormati seseorang yang baru Anda kenal dulu waktu sekolah rangking berapa? atau Indeks Prestasi kuliah dapat berapa?”. Pastinya ini tidak lah menjadi sebuah perbincangan yang hangat. Namun apabila perbincangan diawali ..Continue Reading